İnsan Kaynakları

ER&KUT Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri

İnsan Kaynakları

Şirket kültürü ile etik değerlere sahip çalışanların gereksinimlerini tanıyan, motivasyonlarını artıran, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek veren, kariyer yollarını açık tutan, çalışmalarını en iyi şekilde ​sonuçlandırabilecekleri ortamı ve şartları oluşturan çağdaş bir yönetim anlayışının devamlılığını sağlamaktır.

‘‘En kazançlı şirket insan sermayesini en iyi yönetendir.’’ İlkesi ile şirketimizin olgun, dinamik ve kararlı adımlarla büyümesini gerçekleştirmek en büyük hedefimizdir.​

Performans Yönetimi
Çalışanların performansları; bütün bir yıl boyunca bağlı bulunduğu yöneticileri tarafından izlenilmektedir. Yıl sonunda yapılan karşılıklı görüşmeler ve çok yönlü değerlendirmeler ile çalışanın performansı ve şirket hedeflerine bağlı olarak kişisel hedeflerinin gerçekleşme oranları tespit edilmektedir.​​

İşe Alım
Erkut Savunma olarak işe alım, pozisyon ihtiyacı doğduktan sonra şirketin vizyon, misyon, hedefleri ve kurum kültürü doğrultusunda çağdaş ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Seçimlerimiz, kurumun değerleri ile işin gerektirdiği yetkinlikleri tam olarak karşılayacak, performansları ile fark yaratacak profesyoneller arasından yapılır. Adayları bir yandan işin gerekleri doğrultusunda, diğer yandan davranışsal eğilimleri yönünden değerlendirerek “doğru işe doğru insan” felsefesi ile yerleştirme hedeflenir.

Başvurularınızı özgeçmişiniz ile birlikte ik@erkutsavunma.com adresine gönderebilirsiniz.Başvuru Formu